Huurvoorwaarden

Om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken, zijn de woningen met zorg ingericht. Mogen wij u vragen het nodige respect te tonen, niet alleen voor het gebouw, de inrichting en het materiaal, maar ook voor de omgeving. We verwachten dat de huurder zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt en alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

1. Binnen
De woning is volledig nieuw, draag er zorg en respect voor, na u komen er nog vakantiegangers.
Wij behouden als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimten te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.

De woning dient als een goede huisvader te worden beheerd door de huurder tijdens de huurperiode en de huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt gedurende het verblijf.
Het maximum van 32 personen mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. De huurder blijft in dit geval de volledige huursom verschuldigd. De huurder heeft geen enkele aanspraak op het terugvorderen van al betaalde bedragen.

Gelieve bij uw vertrek al het materiaal en de meubels die u eventueel verplaatst heeft terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten.

2. Buiten
Geniet van de omgeving en draag er zorg voor. Er mag geen kampvuur gemaakt worden.

3. Algemeen
Als er zaken stuk zijn, aarzel niet om het ons te vertellen. Het is altijd omslachtig om achteraf, na vertrek, nog zaken te regelen. Als u iets nodig heeft (materiaal, inlichtingen, hulp,..), vraag het ons gerust.
Mogen wij u vragen het bedlinnen van de bedden te verwijderen voor vertrek.
Alle afval (ook etensresten uit frigo en diepvriezer) dienen in een dichtgeknoopte vuilniszak in de container geplaatst te worden bij vertrek!

4. Betalingsvoorwaarden
De reservatie wordt enkel aanvaard na de betaling van het gevraagde voorschot van €500 direct bij de boeking.
De restbetaling van de huur, dienen overgeschreven te worden uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum. Bij niet tijdige betaling wordt de reservatie geannuleerd en het betaalde voorschot terugbetaald, na aftrek van de annuleringskosten.

5. Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. In geval van natuurrampen, overlijden van verhuurder e.d. kan de verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade de huurder de huurovereenkomst ontbinden. De huurder dient desgewenst zelf in te staan voor een reisverzekering en annulatieverzekering.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.